Dagens valuta: NOK (endre)

Utflukt - Namsos Utflukt

Dato: 23.8.2018 / (Dag 4)

Start tid: 13:45

Varighet: (om) 3 timer

Pris: 450.00 NOK

Siste registreringsdato: 01.07.2018

Guidet bussutflukt til Norsk Sagbruksmuseum.

Spillum Dampsag og Høvleri er fra 1853 er ett av ti tekniske og industrielle kulturminner i Norge.

Vi får omvisning i grupper på museet. Inne på sagbruket får du se en er arbeidsplass slik den fortonte seg før 1947. Det året ble dampmaskina tatt ut av bruk.

Rundt omkring står imponerende maskiner, som stort sett er originale eller hentet fra tilsvarende sagbruk, og spesielt interessant er det at maskinene fortsatt er i orden og kan brukes - garantert en flott opplevelse for publikum!I sjøen utenfor saghuset er tømmersorteringsanlegget, tømmerbommen.

På et sagbruk er mange hjul i sving. Ved maskinhavari måtte produksjonen snarest komme i gang igjen. Avstanden til maskinprodusentens reservelager var lang og tidkrevende, og som alle større industrianlegg hadde også Spillum Dampsag & Høvleri egen smie og mekanisk verksted, hvor alle slags reparasjonsarbeider hurtig kunne utføres for åunngå lengre arbeidsstans. Smie og verksted er fremdeles i bruk.

Varighet ca 2,5 timer. 

OBS: Denne turen kan bli endret. Vi jobber med nye reisemål.

Info: Utflukt bestilles når du booker! Kan også bestilles ved å logge på nettsiden. Se FAQ for hvordan logge inn.