Dagens valuta: NOK (endre)

Åsmund Susort

Åsmund er med oss på båten for å demonstrere treforming med vinkelsliper og spikking. I det daglige jobber han som vaktmester på en skole og underviser også i praktisk trearbeid.
På fritiden er han en svært ivrig trearbeider og driver med alt fra tredreiing og treforming til spikking og møbelsnekring.