Dagens valuta: NOK (endre)

Jan Tore Solberg

Jan Tore er en flink tredreier med stor entusiasme for tredreiing og trearbeid. Han har holdt mange kurs og jobbet aktivt med å innføre tredreiing for barn og unge på flere skoler i Norge. Jan Tore deler gjerne av sin kunnskap og erfaring med tredreiing. Han var også med på vårt cruise både i 2014 og 2018, og jobbet med instruksjon av passasjerer. Der gjorde han en god jobb, og vi er glade for at han blir med denne gangen også.